Councilmeetings

nieuwsbrief-2Tweemaal per jaar bespreken bestuur en medewerkers tijdens een gezamenlijke bijeenkomst de zaken die zich binnen de vereniging afspelen. De verslagen van die bijeenkomsten bevatten afspraken, ideeën of conclusies die te maken hebben met alles waarmee de vereniging zich bezighoudt. Het bestuur wil de leden daarover informeren. De verslagen van de councilmeetings worden daarom vanaf nu op het speciale ledengedeelte van de website geplaatst. U vindt ze bij de verslagen van de algemene vergaderingen. Let er wel op dat een inlogcode nodig is om het ledenmenu te kunnen openen. U kunt een inlogcode aanvragen via  het formulier in het ledenmenu.

Volg ons op Twitter