Register MG – MMM


Enige tijd geleden is binnen de MG Car Club een actie gestart om de Triple M auto’s in Nederland te inventariseren. Als basis hiervoor is het Engelse Triple M register gebruikt.

Alle informatie over Triple M auto’s in Nederland is welkom bij de registerbeheerder.

Meer informatie op de MG-MMM website


Registerbeheerder

Thomas Heikens
E-mail: mmm-register@mgtto.nl

Registerformulier inschrijven.


Technisch advies

Berry Oudejans
E-mail: mmm-ttype@mgtto.nl


Toegelaten types

MG – Midget, Magna, Magnette