Mobiel Erfgoed

De Fehac vraagt u medewerking te verlenen aan een peiling over het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC). Er is al veel respons en er kan nog een paar weken worden gereageerd. Wilt u de enquête nog invullen, dan kan dat via deze link.