Lid worden

U kunt op drie manieren lid worden van de Vereniging MGTTO: als sympathisant, als volledig lid of als juniorlid.

 • Indien u een type MG bezit, dat door de MGTTO wordt vertegenwoordigd, kiest u voor een “volledig lidmaatschap”
 • Heeft u (nog) geen MG, die door de MGTTO wordt vertegenwoordigd, kiest u voor een lidmaatschap als “sympathisant”.
 • Junior-lidmaatschap.

Wat is het verschil tussen de lidmaatschappen?

 • Voor een volledig lidmaatschap moet u in het bezit zijn van een MG van het type 14/40 (1928) tot en met het type TF (YA en YB inclusief).
 • Sympathisant wordt u indien u niet in het bezit bent van een MG welke tussen de 14/40 en de TF (YB) in zit.
 • Junior-lidmaatschap (zie onder).

Bij het aangaan van een lidmaatschap is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Schrijft u zich in bij MGTTO op een beurs/evenement, dan bent u geen inschrijfgeld verschuldigd.

Contributie per jaar:

 • Leden/sympathisanten:  € 65,00
 • Juniorleden:  € 10,00
 • Inschrijfgeld: € 15,00

Junior lidmaatschap

Sinds 1 januari 2010 kunnen jongere TTO-gezinsleden als JUNIOR-lid worden toegelaten onder de

volgende voorwaarden:

 • Eén (of beide) ouder(s) is (zijn) TTO-lid.
 • Aantoonbaar woonachtig op ouderlijk adres.
 • Maximum leeftijd: 25 jaar.
 • Geen recht op toezending van Square Front.
 • Geen stemrecht.
 • Ontvangt wél de jaarlijkse lidmaatschapskaart.
 • Kan een inlogcode aanvragen voor de website.

Reglement / Inschrijfformulier

Om lid te kunnen worden moet u geheel akkoord zijn met de voorwaarden zoals deze vermeld zijn in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging MGTTO. Wij raden u aan vooraf van de voorwaarden in het reglement kennis te nemen. Het reglement en het inschrijfformulier vindt u op de website. Uw inschrijving wordt pas verzonden als u aangeeft dat u bekend bent met de statuten en akkoord gaat met het reglement (blokje aanvinken).