Clubblad Square Front


SF 2013_5Square Front, het clubblad van de vereniging, verschijnt 6x per jaar. Alle leden hebben de gelegenheid om hun MG-ervaringen met anderen te delen: de aankoop, het plezier, de pech, de reizen en de ritten. Daarnaast is er plaats voor technische artikelen en informatie over bijvoorbeeld beurzen en evenementen.

Bijdragen kunnen met de hand geschreven of uitgetypt via de post of via de mail worden aangeleverd. Foto’s bij voorkeur digitaal: .jpg gecomprimeerd (i.v.m. de grootte van de bestanden). Onze clubbladen verschijnen in “full colour”, waardoor foto’s, verhalen en … advertenties nog beter tot hun recht komen.

Adverteren in Square Front mag! Wilt u uw bedrijf onder de aandacht van onze leden brengen? De redactie zal u graag over de mogelijkheden informeren.

SQUARE FRONT 2016: in bewerking
SQUARE FRONT 2015: een overzicht uit de inhoud van 2015
SQUARE FRONT 2014: een overzicht uit de inhoud van 2014
SQUARE FRONT 2013: LUSTRUM, bekijk de covers en de inhoudsopgaven
SQUARE FRONT 2012: een overzicht uit de inhoud van 2012
SQUARE FRONT 2011: een overzicht en de fotocollages
SQUARE FRONT 2010: een greep uit de inhoud van de nummers 1 t/m 6

Zoekt u naar een speciaal artikel en bent u het nummer van Square Front kwijt? Neem contact op met de redactie!

Redactie Square Front

Marjolein van Gessel-Bannink
Papesteeg 8
4001 WD TIEL
Tel-0344-616115
E-mail redactie: redactie@mgtto.nl


Deadlines Square Front

Is uw bijdrage klaar om te worden geplaatst, dan ziet u hieronder de data waarop de kopij bij de redactie moet zijn aangeleverd en de verschijningsdatum.

AangeleverdVerschijning
21 januarieind februari
25 maarteind april
25 meieind juni
25 julieind augustus
25 septembereind oktober
21 novembereind december

De redactie zoekt naar oude Square Fronts

Om het MGTTO-archief compleet te maken, zoeken wij nog steeds naar ontbrekende nummers van Square Front. En dat zijn er helaas nogal wat, vooral uit de beginperiode: 1968 t/m 1972. Maar ook de jaargangen daarna vertonen manco’s. Mocht u in het bezit zijn van oude uitgaven (al zijn het er maar enkele) en wilt u ze aan het MGTTO-archief schenken, neem dan even contact op met de redactie: redactie@mgtto.nl