Inschrijven nieuwe leden

Lid worden

U kunt op drie manieren lid worden van de Vereniging MGTTO: als sympathisant, als volledig lid of als juniorlid.

 • Indien u een type MG bezit, dat door de MGTTO wordt vertegenwoordigd, kiest u voor een “volledig lidmaatschap”
 • Heeft u (nog) geen MG, die door de MGTTO wordt vertegenwoordigd, kiest u voor een lidmaatschap als “sympathisant”.
 • Junior-lidmaatschap.

Wat is het verschil tussen de lidmaatschappen?

 • Voor een volledig lidmaatschap moet u in het bezit zijn van een MG van het type 14/40 (1928) tot en met het type TF (YA en YB inclusief).
 • Sympathisant wordt u indien u niet in het bezit bent van een MG welke tussen de 14/40 en de TF (YB) in zit.
 • Junior-lidmaatschap (zie onder).

Bij het aangaan van een lidmaatschap is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Schrijft u zich in bij MGTTO op een beurs/evenement, dan bent u geen inschrijfgeld verschuldigd.

Contributie per jaar:

 • Leden/sympathisanten:  € 70,00 (€ 67,50 bij machtiging automatische incasso)
 • Juniorleden:  € 12,50
 • Inschrijfgeld: € 15,00

Junior lidmaatschap

Sinds 1 januari 2010 kunnen jongere TTO-gezinsleden als JUNIOR-lid worden toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • Eén (of beide) ouder(s) is (zijn) TTO-lid.
 • Maximum leeftijd: 25 jaar.
 • Geen recht op toezending van Square Front.
 • Geen stemrecht.
 • Ontvangt wél de jaarlijkse lidmaatschapskaart.
 • Kan een inlogcode aanvragen voor de website.

Reglement / Inschrijfformulier

Om lid te kunnen worden moet u geheel akkoord zijn met de voorwaarden zoals deze vermeld zijn in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging MGTTO. Wij raden u aan vooraf van de voorwaarden in het reglement kennis te nemen. Het reglement vindt u op de website. Het inschrijfformulier wordt u op verzoek door de ledenadministratie toegezonden. Door een klik op de groene knop “lid worden” kunt u via e-mail een verzoek sturen naar de ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap

Ingevolge de Wet betreffende stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen mogen lidmaatschappen van (sport)verenigingen automatisch met een jaar worden verlengd. Wel moeten de regels voor opzegging duidelijk zijn. Wilt u geen lid meer zijn van de vereniging MGTTO, dan dient u uiterlijk vier weken voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar uw lidmaatschap schriftelijk (per brief of per e-mail) op te zeggen.

Uw gegevens wijzigen

Stuur een mailtje naar ledenadministratie@mgtto.nl met daarin de volgende gegevens:

Uw voor- en achternaam*
Lidnummer*
Nieuw adres
Nieuwe postcode
Nieuwe plaatsnaam
Nieuw telefoonnummer
Nieuw e-mailadres*
Nieuwe gegevens van uw auto