Arizona MG Club

Het bijgevoegde nummer van de “Gazette of the Arizona MG Club” (USA) ontvingen we van Arie Alleleijn uit Regio Zuid. In dat nummer (pag. 15 e.v.) vertelt Don Pottenger over zijn ontmoeting met Arie tijdens een reis in Europa. Wij wensen u veel leesplezier!

MGTTO Standaard Afb