Fehac – Veilig werken

De Fehac nieuwsbrief van september besteedt aandacht aan ‘veilig werken’. Deze stoffen, zoals  zijn met name een probleem bij oudere verflagen en coatings. Veel leden van verenigingen verwijderen en bewerken (oudere) verflagen. waarbij stoffen zoals chroom-6, lood en fijnstof vrijkomen. Hoewel je bij hobby-matig onderhoud minder risico loopt om te worden blootgesteld aan deze stoffen, komt bij het verwijderen van verflagen en coatings wel degelijk stof vrij. Lees er alles over in deze nieuwsbrief van Fehac.

Fehac Logo 2021