Blog 255 – Waterlelie

Hoe kom je nu bij ‘waterlelie’ als onderwerp voor een blog? Daar is een plausibele verklaring voor: in mijn kleine vijver zie ik de ene na de andere bloem verschijnen. Ze doen hun best in hun kleine omgeving van stilstaand water en ze zijn er iedere dag weer. Ze mopperen niet over watervervuiling, bieden onderdak aan de vissen en vertonen alleen ‘grensoverschrijdend gedrag’ als ze een overmaat aan bladeren produceren. Je zou bijna denken aan een mensenwereld, maar dan toch anders …

Want hoe moe kun je worden van zoveel mensen die niets anders lijken te doen dan het zoeken van incidenten en het aanzwengelen van negativiteit. En vooral: anderen aan de schandpaal nagelen, de schandpaal die we lang geleden hebben afgeschaft maar die nu in een andere vorm terugkomt.

In de Middeleeuwen moest een dergelijke onterende straf zo’n diepe indruk op de veroordeelden maken dat zij in het vervolg wel nalieten een overtreding te begaan.

Tegenwoordig kun je zelfs een schandpaal huren, is het ‘entertainment’ voor je feestjes, zoals ook het veroordelen (aan de schandpaal nagelen) bijna volksvermaak lijkt te worden. En dat zonder de feiten te kennen …

Maar terug naar een hele andere realiteit waarvan we de feiten ook nog niet helemaal kennen: Vijftig jaar MGTTO vierden we op 7 oktober 2018. Tijd en plaats voor de viering van 55 jaar MGTTO  zijn bekend, nu het programma nog. Wees gerust, het is in grote lijnen ook bekend. Vandaag zal de uitnodiging bij je aankomen. Noteer alvast de data: 2/3 september 2023 en onthoud dat je tot 31 juli 2023 zult kunnen inschrijven voor een van de opties die het programma je biedt.

Voor nu wensen we je een mooi weekend!

MGTTO Standaard Afb