Blog 153 – Koetswerk

Daar staat het dan, het rijtuig dat in 1898 door de Amsterdamse bevolking aan Koningin Wilhelmina werd geschonken: de Gouden Koets, opgesteld in een vitrine op de binnenplaats van het Amsterdam Museum.

Meer dan 1200 mensen hebben gewerkt aan de decoraties die op het rijtuig zijn aangebracht. Onder die decoraties vier panelen, in olieverf op teakhout geschilderd door Nicolaas van der Waay. De taferelen verbeelden de Toekomst, het Verleden, Hulde der Koloniën rn Hulde van Nederland.

Het huldebetoon van de koloniën (zie de afbeelding) heeft nogal wat stof doen opwaaien, verwezen werd naar slavernij met vervolgens een roep om het paneel van de koets te verwijderen. En dan? Is het daarmee dan niet gebeurd? Ook op de andere panelen zijn vast wel zaken te vinden waarover je een protest kunt indienen. Door het verwijderen van afbeeldingen zal de geschiedenis toch niet veranderen?

Onze eigen ‘koets’, die van MG, kent ook een minder florissant verleden, weliswaar niet terug te vinden op de zijkant van je auto maar wel op oude foto’s en filmpjes. Bezoeken aan Engeland van nog niet zo lang geleden, laten werkplaatsen zien die verstoken zijn van alles wat het werk kan vergemakkelijken: slecht licht, veel stof, soms zelfs geen hefbrug om eenvoudig een uitlaat te kunnen monteren.

MG fabriek ca. 1930

Het heeft (nog) niet geleid tot protesten of tot het boycotten van het merk. Integendeel, we koesteren onze auto’s en daarmee de geschiedenis. Hopelijk herinnert elke geschiedenis ons aan wat niet meer kan en dus anders moet of aan wat van waarde is en bewaard moet blijven.

Zorg goed voor je MG en voor jezelf!

MGTTO Standaard Afb