Nieuwsbrief 1-2019 Brabant

Wat leest u in deze eerste nieuwsbrief van Regio Brabant? Onder meer: het jaar 2019 is alweer een stukje op dreef en zoals gewoonlijk hebben wij elke eerste donderdag van de maand onze praatavond in Zijtaart, maar let op: echter niet in de maand maart!
Dan zal de praatavond plaatsvinden op de 3de donderdag van de maand en wel op donderdag 21 maart 2019!
Dit i.v.m. de gastspreker van deze maand:  Casper Hanken.
Casper zal ons op deze avond namens Millers Oils laten zien wat zij kunnen betekenen op het gebied van olie en smeermiddelen voor onze hobby de oldtimer. Meer over deze praatavond en de Fehac Academy Electric leest u hier in deze nieuwsbrief.

Print