ALV 2020

Het regende “cats and dogs” zoals men dat in Engeland zo mooi zegt en dat op zondag 23 februari, de dag waarop de jaarlijkse ledenvergadering van MGTTO plaatsvond in de Heerlijkheid Eck en Wiel. Zouden er nog wel leden komen, vroeg men zich af. Wel, op de presentielijst werden 87 bezoekers genoteerd. Voor de leden die er niet bij konden zijn: op de pagina ALV/Council vindt u de “presentatie ALV 2020” met daarin alles wat u heeft gemist.
Het verslag van de vergadering wordt in Square Front nr. 2/2020 gepubliceerd.

P1090079