Blog 101 – En nu?

Het is alweer even geleden, de 100e blog in coronatijd: tussen droom en daad, zoveel mooie woorden had ik te danken aan allen die de blogs lazen en vonden dat ze ook iets moesten bijdragen. Hoe bijzonder is dat…

Het dagelijkse patroon (ontbijt, krant, blog) van enkelen onder jullie is verstoord, een nieuw ritme moet weer worden gevonden. Dat gaan we proberen met één blog per week op vrijdag. De eerder gepubliceerde “honderd” blijven uiteraard beschikbaar. Om een eventueel zoeken te verkorten, is op de website een register toegevoegd, om nog eens iets te kunnen nalezen.

En nee, het zijn geen fabeltjes die je dan leest. Je kunt je nu misschien al niet meer voorstellen hoe het was, die eerste periode in coronatijd. Alle verhalen die de ronde deden (en doen) over het hoe en waarom van Covid-19… inmiddels dooft het virus uit in Nederland maar tegelijkertijd wordt gewezen op het gevaar van een tweede golf.

Al met al blijft het een vreemd jaar, ook voor onze vriendenclub zoals onze voorzitter dikwijls zegt. Zelfs toen hij bij de kersenrit op 5 juli vanuit de hoogte (en dus op voldoende afstand) de deelnemers toesprak.

Wat bij de ALV in februari niet gerealiseerd kon worden, lukte wel bij de kersenrit: de oudste aanwezige MG geflankeerd door de nieuwste elektrische MG. Ook al wordt gezegd: ik houd niet van “chinezen”, het leverde toch een mooi plaatje op.

Er komt weer wat leven in de club. Evenementen worden voorzichtig opgestart. Op 26 juli de Terrassenrit in het Brabantse en hopelijk op 22 augustus de jaarlijkse picknick in West. Binnenkort wordt ook de uitnodiging verzonden voor de Triple M Dag die op 30 augustus zal plaatsvinden op Landgoed Zuylestein in Leersum. Alle activiteiten worden met de grootst mogelijke voorzichtigheid georganiseerd en daarbij rekenen we op ieders medewerking om dat ook echt te kunnen realiseren.

Mooi weekend en tot volgende week vrijdag!

MGTTO Standaard Afb