Nieuwsbrief 115 West

NIEUWS uit de 115e nieuwsbrief van Regio West: op zondag 24 juni is er weer een regiorit, deze wordt georganiseerd door Wilma en Teun van der Heiden. U wordt die dag om 11.00 uur verwacht in Theeschenkerij De Proeftuin in Boskoop. De uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen. Het belooft een enorm festijn te worden met een verrassende finish!
Regio West besteedt in deze nieuwsbrief ook aandacht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarover tijdens de laatste councilmeeting al werd gesproken. Een onderwerp dat niet alleen van belang is voor Regio West maar voor alle regio’s binnen MGTTO en uiteraard voor MGTTO in zijn geheel. Deze keer dus geen foto bij Nieuwsbrief 115 (hier downloaden).

AVG