2019 ALV

Op 24 februari 2019 waren maar liefst 90 personen aanwezig in “De nieuwe Refter” van de Heerlijkheid Mariënwaerdt voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering namen bestuursleden afscheid, nieuwe bestuursleden werden verwelkomd. Diverse reglementen (nieuw of aangepast) werden vastgesteld en zullen op de website worden geplaatst. Een “virtuele MG TD” werd voorgesteld en … de lunch kon buiten worden genuttigd. Het verslag van de vergadering leest u in het aprilnummer van Square Front.

Nieuw En Oud ...