John Bekker overleden

Velen dromen, John deed …
Op 21 december 2019 overleed John Bekker (1945-2019), lid van MGTTO vanaf het eerste uur. Een bijzonder mens en een markante persoonlijkheid die veel voor de club heeft gedaan en daarvoor ook het erelidmaatschap ontving. Een uitgebreid In Memoriam zal in Square Front worden opgenomen. De bijgevoegde fotocollage geeft een beeld van de vele reizen die John met zijn MG ondernam.
De begrafenisplechtigheid heeft in het bijzijn van John’s familie en naaste MG-vrienden  op 27 december 2019 plaatsgevonden. Eén van zijn MG-vrienden zei: er was maar één Johnny Bekker en we zullen hem missen. Daar sluit MGTTO zich volledig bij aan.
Correspondentieadres: Familie De Ridder, Van Alkemadelaan 26, 2597 AM  Den Haag.
Fotocredits:  collage Max van Gaale; begrafenis Wiard Krook.

Bekker+collage