Plus twee?

In deze roerige tijden lijkt het gewone leven een beetje stil te staan: wat gewoon was, is even niet meer zo gewoon. En toch heeft MGTTO twee nieuwe leden ingeschreven. Misschien heeft de mensheid nu even meer tijd om bij allerlei zaken stil te staan. Twee nieuwe leden dus, laten we dat beschouwen als een voorschot op betere tijden. 

Plus 2 Leden