Blog 244 – Paasverhaal

Vandaag is het Goede Vrijdag en dus nog een paar dagen, dan gaan we het Paasfeest vieren. Mocht je nog niet hebben opgemerkt dat het binnenkort Pasen is, dan ben je waarschijnlijk nog niet in een supermarkt geweest. Want jeetje, wat een grote hoeveelheid aan paasproducten kun je voor die twee dagen aanschaffen.
De kleur van al die producten is overwegend geel en dat heeft, zegt men, te maken met de lente.
In de godsdienst zal je het niet direct tegenkomen: Pasen = lente.
Daar vind je wel het verhaal van het verraad, de kruisiging en de wederopstanding van Jezus, het verhaal van donker en licht. Daaraan kan dan ook het licht van de zon gekoppeld worden, geel …en dan wordt het: geel = lente.

Hoe dan ook, voorafgaand aan Pasen zijn er nog andere feestelijke dagen met bijzondere gebruiken. Onlangs sprak ik iemand die zich afvroeg waarom je op Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen, met een broodje op een stok in een optocht moest gaan lopen: Haantje Pik.
Klaarblijkelijk een oud gebruik dat in Nederland, Duitsland en België nog wel wordt nageleefd. Het broodje zou symbool staan voor het breken en delen van het brood bij het Laatste Avondmaal.

Maar er zijn meer verklaringen mogelijk en de volgende vind ik wel een bijzondere, al vraag ik me af of die voor of na de kruisiging is ontstaan:

  • Palmpasen betekent het einde van de vastentijd.
  • Het Haantje wordt gemaakt van deeg met eieren die symbool staan voor ‘nieuw leven’.
  • Rozijnen worden gebruikt als ogen waarbij de rozijnen gezien worden als de ‘zilverlingen’ bij het verraad.
  • Het Haantje wordt geplaatst op een stok in de vorm van een kruis.
  • Vaak hangen er 12 pinda’s aan het kruis als symbool voor de Twaalf Apostelen.

 

Al met al, het is bijna Pasen. Hoe je het ook beleven wilt, maak er in ieder geval vrolijke Paasdagen van.

MGTTO Standaard Afb