ALV

ALV 2018

De uitnodiging met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering is via e-mail (of per reguliere post) bij u bezorgd. Alle leden zijn welkom op zondag 25 februari 2018 in De Nieuwe Refter (Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd).  De uitnodiging vindt u ook bij de landelijke activiteiten in de agenda. Wilt u vooraf de jaarcijfers 2017 bestuderen of de begroting voor 2018 bekijken, dan kan dat. Eén week voor de vergadering worden deze cijfers op het besloten ledengedeelte van de website geplaatst. U kunt dat deel van de website alleen bekijken wanneer u in het bezit bent van een inlogcode (aan te vragen via de website). 

Volg ons op Twitter