ALV 2018

De uitnodiging met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering is via e-mail (of per reguliere post) bij u bezorgd. Alle leden zijn welkom op zondag 25 februari 2018 in De Nieuwe Refter (Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd).  De uitnodiging vindt u ook bij de landelijke activiteiten in de agenda. Wilt u vooraf de jaarcijfers 2017 bestuderen of de begroting voor 2018 bekijken, dan kan dat. Eén week voor de vergadering worden deze cijfers op het besloten ledengedeelte van de website bij Verslag ALV geplaatst. U kunt dat deel van de website alleen bekijken wanneer u in het bezit bent van een inlogcode (aan te vragen via de website). 

ALV