Blog 123 – Een klein gebaar

Deze keer bestaat de ‘vrijdagblog’ uit een mooie bijdrage van Teun Berserik ……….

Men zegt dat een vleugelslag van een vlinder in China
hier een storm kan veroorzaken
om ons er fijntjes aan te herinneren dat ons handelen
van grote, soms onvoorziene invloed kan zijn.

Nadat ik veel tijd, geld en energie
in de restauratie van een Oldsmobile van 1946 had gestoken,
bleek al snel na het eerste ritje
dat de auto me niet paste.

Natuurlijk zat ik er riant in,
zoals dat bij zulke auto’s het geval is,
maar het niet passen had met gevoel te maken,
zodat ik het voertuig zonder veel spijt heb verkocht.

Ongeveer hetzelfde overkwam me bij de MG B GT.
Mooie auto.
En dat vind ik nog steeds,
maar ik zit er met mijn hoofd tegen het dak.
Dat is niks voor lange ritten.
Ook niet voor korte trouwens.

De MG TC dan?
Stond al lang op mijn lijst.

Tijdens het boodschappen doen
bij mij in de buurt zag ik eens
een TC langs de stoep staan.
Besnorde eigenaar er nonchalant trots naast.
Ik had die dag mijn stoute schoenen aan
dus heb brutaal gevraagd
of ik eens in het voertuigje plaats mocht nemen.
Niet rijden.
Niet aan de knopjes komen.
Gewoon zitten.
Kijken of het past.
En het paste.
Sterker.
Net of ik thuis kwam!

Deze vriendelijke geste van de eigenaar is niet zonder gevolg gebleven, zodat er nu een TC hier in de garage staat. Ziedaar wat een klein gebaar vermag. Onthou dat.

( ik ben nog eens langs dat adres gegaan om te bedanken, maar het huis stond leeg…)

Met hartelijke groet,
Teun B.

MGTTO Standaard Afb