Blog 146 – Weer die avondklok

Sinds een paar weken kunnen we ons ’s avonds laat weer op straat begeven, de avondklok (die veel mensen aan de oorlog deed denken) werd opgeheven. Geen expert die kon aangeven of het geholpen had corona het hoofd te bieden.
Wel was er een expert die het ‘nutteloos’ noemde. Geen plezierige boodschap voor alle harde werkers die ingezet werden om de regels rondom de avondklok te handhaven.

Wie zijn de vreemdelingen die beweren dat de avondklok iets goeds heeft opgeleverd?
Misschien ken je iemand die er zo positief over denkt?
Misschien ben je het zelf?

Stel, je woont in een grote stad waar dag en nacht het verkeer voorbij raast. Wat een genot als er om tien uur ’s avonds al stilte heerst.
Stel, je hebt visite en je denkt: zouden ze het licht uitdoen als ik nu naar bed ga? Met de avondklok is dat niet meer nodig.
Rust lijkt het woord waarmee je de avondklok het beste kunt omschrijven. De kunst van het rusten (zegt men) is niet te wachten tot je moe bent. En als er een avondklok is, kun je dus niet moe worden. Volg je me nog? 

MGTTO kent gelukkig geen avondklok. Op elk moment van de dag of de nacht kun je onderduiken in alles wat bijvoorbeeld de website te bieden heeft. Wel eens naar de links gekeken en de bijzonderheden die daarachter te vinden zijn?
Om de filmkes van Henk niet te vergeten, een schat aan leuke informatie waardoor je zo het MG-gevoel weer een boost geeft.

Uit: Square Front nr. 5/1968

En dan zijn er nog de blogs die gelezen kunnen worden, al zijn er soms signalen dat men een forum liever zou zien. Dat is inmiddels ondervangen door het beschikbaar stellen van technische pagina’s op de website. Een veelheid aan onderwerpen geeft uitgebreid antwoord op al je vragen en er volgt zeker nog meer.

Succes!

MGTTO Standaard Afb