Blog 211 – Steen voor steen

In een warme periode zoals nu drogen rivieren op en wordt in de rivierbedding zichtbaar wat anders verborgen blijft zoals de Hungersteine in de Rijn en de Elbe. Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik nog nooit van deze ‘hongerstenen’ had gehoord. En dat ondanks het feit dat onze voorvaderen al sinds de 15e eeuw de jaren van droogte registreerden op de grote stenen die boven water kwamen te liggen.

In de loop der eeuwen werden op veel stenen jaartallen gezet. Soms ook kwam een waarschuwing boven water: als je me ziet, zul je huilen uit het jaar 1616 bijvoorbeeld. Het zichtbaar worden van deze tekst was immers de voorbode van mislukte oogsten en honger.

In het land waar onze MG-roots liggen, vind je Stonehenge, van oorsprong een begraafplaats, een monument van stenen uit duizenden jaren voor Christus. Deze meest bekende prehistorische plek op aarde in de buurt van Salisbury wordt door velen bezocht.

Stonehenge, UK

Hunebed, NL

 

 

 

 

 

 

 

Maar ook wij hebben onze eigen opstapelingen van prehistorische stenen, de Hunebedden in de provincie Drenthe. We noemen ze de restanten van grafkamers maar men zegt dat het misschien ook ‘heiligdommen’ geweest zijn. In september 2015 voerde een van onze landelijke ritten langs deze heiligdommen. Helaas was het aantal deelnemers aan de Hunebedrit beperkt, slechts vijf. Moeten we dat nog eens met meer deelnemers overdoen?

Een grote steen (afkomstig uit welke van de vele IJstijden?) trok in het jaar 2018 de aandacht op Zweefvliegveld Terlet tijdens het Triple M Event dat daar werd gehouden. Hoe die steen daar komt en met welk doel hij daar ligt? Wie het weet, mag het zeggen. In ieder geval deed hij dienst als fraai decor.

Een heel mooi weekend …!

MGTTO Standaard Afb